Deltagelse af # ECI-UBI i konference om Europas fremtid #COFE

Deltagelse af de europæiske borgerinitiativer i konferencens plenarmøder og borgerfora inden for rammerne af konferencen om Europas fremtid (COFE)

 

Kære hr. Guy Verhofstadt, MEP, medformand for direktionen for konferencen om Europas fremtid

Kære fru Dubravka Šuica, næstformand for Europa-Kommissionen, medformand for bestyrelsen for konferencen om Europas fremtid

Kære fru Iratxe Garcia-Perez, MEP, repræsentant for Europa-Parlamentet i bestyrelsen for konferencen om Europas fremtid

Kære hr. Manfred Weber, MEP, repræsentant for Europa-Parlamentet i direktionen for konferencen om Europas fremtid

Kære hr. Gerolf Annemans, MEP, observatør af Europa-Parlamentet i direktionen for konferencen om Europas fremtid

Kære hr. Helmut Scholz, MEP, observatør af Europa-Parlamentet i direktionen for konferencen om Europas fremtid

Kære hr. Daniel Freund, MEP, observatør for Europa-Parlamentet i direktionen for konferencen om Europas fremtid

Kære hr. Zdzisław Krasnodebski, MEP, observatør for Europa-Parlamentet i bestyrelsen for konferencen om Europas fremtid

 

Kære fru eller sir,

processen med konferencen om Europas fremtid er i fuld gang.

Den første konferenceplenarmøde fandt sted den 19. juni 2021. Den 22./23.10.2021 finder den anden konferenceplenarforsamling sted, fra januar 2022 finder yderligere plenarmøder sted.

Fra 1. til 3. oktober 2021 finder det første europæiske borgerforum sted, hvor temaet for vores europæiske borgerinitiativ behandles (panel 3: økonomi, social retfærdighed, beskæftigelse). Fra 19. til 21. november 2021 den anden og fra 7. til 9. januar 2022 finder det tredje borgerforum om dette emne sted.

Se: https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/12999/sn02900.en21.pdf

 

Vi mener, at de nuværende europæiske borgerinitiativer, herunder vores europæiske borgerinitiativ "Start ubetingede grundlæggende indtægter (UBI) i hele EU", bør deltage i disse plenarmøder og i de tematisk relevante borgerfora og bør opfordres til at gøre det.

Vores argument for dette er, at EU's fremtidige spørgsmål repræsenteret af de europæiske borgerinitiativer har samtykke fra flere titusinder eller flere hundrede tusinder af EU-borgere og derfor skal tages behørigt i betragtning i diskussionsprocessen om Europas fremtid og repræsentanterne for de europæiske borgerinitiativer skal høres.

 

Derudover ville deltagelsen af ​​repræsentanterne for det europæiske borgerinitiativ i plenarmøderne og de tilsvarende borgerfora øge det nuværende meget lave niveau af bevidsthed om medbestemmelsesinstrumentet for det europæiske borgerinitiativ. Se: YouGov Survey Summary,

https://eci-ubi.eu/wp-content/uploads/2021/05/YouGovSurvey-Summary.pdf  

Vores europæiske borgerinitiativ deltager også med succes på online-platformen til konferencen om Europas fremtid.

Se: https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556

 

Kære fru eller sir,

Vi ser med håb frem til et tidligt og positivt svar.

Med venlig hilsen,

Repræsentanter, medlemmer af arrangørgruppen og medlemmer af koordineringsteamet

Europæisk borgerinitiativ „Start ubetingede grundlæggende indtægter (UBI) i hele EU“

 • Klaus Sambor - Østrig
 • Ronald Blaschke - Tyskland
 • Michele Gianella - Italien
 • Evamaria Langer-Dombrady - Ungarn
 • Ly Katekondji - Frankrig
 • Ivaylo Kirilov - Bulgarien
 • Angel Bravo - Spanien
 • Michaela Kerstan - Tyskland
 • Aija Lasmane - Letland
 • Heinz Swoboda - Østrig
 • Jaanus Nurmoja - Estland
 • Leopoldo del Prado - Spanien
 • Zita Stockwell - Ungarn
 • Juha Uski - Finland

 

23 juli 2021

Det europæiske borgerinitiativ „Start ubetinget grundlæggende Indkomster (UBI) i hele EU “
https://eci-ubi.eu/
https://eci.ec.europa.eu/014/public/#/screen/home

Oprindeligt brev: 21 - 07 - 23 ECI i konferencen om Europas fremtid

%d bloggere som denne: