Papirformularer til underskrivelse af ECI-UBI

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/788 af 17. april 2019 om det europæiske borgerinitiativ (EØS-relevant tekst)

(31) Forordning (EU) 2016/679 finder anvendelse på behandling af personoplysninger, der udføres i henhold til denne forordning. Af hensyn til retssikkerheden er det hensigtsmæssigt at præcisere, at repræsentanten for gruppen af ​​arrangører eller, hvor det er relevant, den juridiske enhed oprettet med henblik på at styre initiativet, og de kompetente myndigheder i medlemsstaterne er at betragtes som dataansvarlige i henhold til forordning (EU) 2016/679 i forbindelse med behandling af personoplysninger ved indsamling af supporterklæringer, e-mail-adresser og data om sponsorerne af initiativerne og med henblik på verifikation og certificering af supporterklæringer og at specificere den maksimale periode, inden for hvilken de personoplysninger, der indsamles med henblik på et initiativ, kan opbevares. I deres egenskab af dataansvarlige bør repræsentanten for gruppen af ​​arrangører eller, hvor det er relevant, den juridiske enhed oprettet med henblik på at styre initiativet og medlemsstaternes kompetente myndigheder træffe alle passende foranstaltninger for at overholde de pålagte forpligtelser ved forordning (EU) 2016/679, især dem, der vedrører lovligheden af ​​behandlingen og sikkerheden i behandlingsaktiviteterne, formidling af information og de registreredes rettigheder.

Vi vil gøre det klart, at enhver national koordinator og erstatning for vores ECI bør invitere aktivisterne i sit land til at indsamle underskrifter ikke kun online, men også i papirform. De indsamlede papirformularer skal sendes til de nationale koordinatorer med certificeret post, kun til den adresse, som de vil give til deres aktivister.

Eksempel på ØSTRIG: postadressen er: Postfach 21, 2345 Brunn, EBI-BGE-AT
(Boksnummer xx, ECI-UBI-landekode)

De underskrevne papirformularer skal opbevares et sikkert sted.

Af hensyn til sikkerheden på papirformularer er følgende „Erklæring om brug af papirformular“ vigtig at give til aktivisterne (på landets sprog):

„HÅNDTERING af papirformularens samling af underskrifter til DE EUROPÆISKE BORGERS INITIATIV“ START Ubetingede grundlæggende indtægter (UBI) i hele EU ”(https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000003_en)

For papirformularer i henhold til bilag III, del A eller del B i ECI-forordningerne:

  • Alle felter skal udfyldes! Først da er afstemningen gyldig
  • Skriv læseligt og med store bogstaver! Ulæselige tælles ikke med.
    Vær opmærksom på, at du kun kan underskrive en gang! Hvis nogen ønsker at underskrive online senere eller allerede har underskrevet online, må han ikke underskrive på papir.
  • Intet på formularen må ændres eller slettes på formularen!

Samlere / tredjeparter har ikke lov til at lave kopier af underskrevne papirformularer eller bruge dataene! (De er ansvarlige for datasikkerhed)

Skulle du gå med de udfyldte formularer?

Papirformularerne, der er udfyldt med personlige data, skal sendes til dine nationale koordinatorer. Hvis du ikke gør det, kan de ikke føjes til det samlede antal underskrifter. Adresserne er på denne specielle side.

Bemærk:

Mindst to måneder efter udløbet af indsamlingstiden skal alle indsamlede underskrifter i papirform uploades, og Kommissionen bør informeres om dette. Den konkrete procedure vil blive annonceret senere, efter at dette er afklaret med Kommissionen, og testene er udført.

Download papirformularer

Nationale koordinatorer kan downloade papirformularerne på denne side. Det er adgangskodebeskyttet. Hvis du vil have papirformularer, skal du kontakte din nationale koordinator via vores webformular

%d bloggere som denne: