Yderligere udvidelse til indsamling af underskrifter implementeret af EU-Kommissionen

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION
Under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
Under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1042 af 15. juli 2020 om midlertidige foranstaltninger vedrørende tidsfristerne for indsamling, verifikation og undersøgelsesfaser i henhold til forordning (EU) 2019/788 om det europæiske borgerinitiativ med henblik på COVID-19-udbruddet1, særlig artikel 2, stk. 2,

 

 

Af disse grunde kan det konkluderes, at betingelserne for at give forlængelse af indsamlingsperioderne er opfyldt for 5 initiativer, for hvilke indsamlingsperioden varede den 1. maj 2021. Disse indsamlingsperioder bør derfor forlænges med tre måneder.

 

De nye slutdatoer for indsamlingsperioderne for følgende initiativer skal være som følger:

 

  • initiativet med titlen "STEMMERE UDEN GRÆNSER, fulde politiske rettigheder for EU-borgere": 11. juni 2022;
  • initiativet med titlen 'Start ubetingede grundlæggende indtægter (UBI) i hele EU': 25. juni 2022;
  • initiativet med titlen 'Libertà di condividere': 1. august 2022;
  • initiativet med titlen 'Ret til helbredelse': 1. august 2022;
  • initiativet "Civilsamfundsinitiativ til forbud mod biometrisk masseovervågningspraksis": 1. august 2022;
  • initiativet 'Green Garden Roof Tops': 1. august 2022.

 

 

%d bloggere som denne: