ECI UBI – Resultater og udsigter

Kære underskrivere og tilhængere af det europæiske borgerinitiativ "Start ubetingede grundindkomster (UBI) i hele EU"

1. ECI Basisindkomst – Resultater og udsigter

Først, en stor tak til alle dem, der aktivt har organiseret, støttet og formidlet ECI Basic Income. Corona, det politiske klima (krigen i Ukraine), den stort set ukendte karakter af ECI-deltagelsesinstrumentet og ingen økonomisk støtte til vores arbejde fra EU-institutionerne har ikke gjort det let.

Ikke desto mindre, har over 296 tusind underskrevet ECI-grundindkomsten. Med hensyn til minimumsquorum ligger Spanien på 1. pladsen, efterfulgt af Slovenien og Italien. Tyskland har nået en fjerdeplads i EU med over 70 tusinde underskrifter, hvilket overstiger minimumsquorumet med 104 procent. Til sammenligning underskrev ECI-grundindkomsten i 2013/14 kun 275 tusinde i EU-27 (eksklusive Storbritannien), og i Tyskland kun omkring 40 tusinde (55 procent af det mindste kvorum på det tidspunkt). Spanien, Italien, Grækenland og Letland har opnået store fremgange denne gang. Her er ECI-resultaterne for 2013/14, her er ECI-resultaterne for 2013/14, resultaterne af det aktuelle ECI her eller her.


Men, vi har ikke nået målet på en million underskrifter. I nogle EU-lande er EU-skepsisen vokset, eller mange kan (endnu) ikke gøre noget med EU. Et eksempel: Folkeafstemningen om basisindkomst i Østrig modtog omkring 169 tusinde underskrifter. Imidlertid blev ECI-grundindkomsten underskrevet af færre end fire tusinde borgere i Østrig. Andre lande, såsom Frankrig, Belgien eller Bulgarien, har holdt sig langt under deres tidligere niveau i dette års ECI.

Men, ud over at øge det samlede antal underskrifter og opsvinget i nogle lande, har vi opnået stor succes på online platform for Europas fremtid: "En af de hyppigst foreslåede mekanismer til at gøre Europa mere rummeligt og socialt retfærdigt er at garantere en ubetinget grundindkomst i hele EU"(Slutrapportplatform, side 44)

Outlook: Vi vil bruge både øget støtte til ECI og succes på onlineplatformen til at blive mere aktivt involveret i EU's politik. Netværket af basisindkomstaktører på europæisk plan, som er blevet styrket med ECI Basic Income, er også opmuntrende. For at fortsætte det dokumenterede solidaritetssamarbejde på europæisk plan er der blevet grundlagt et "Ubetinget grundindkomst (UBI) – europæisk initiativ".

2. Hold dig informeret

Hvis du gerne vil fortsætte med at blive informeret om aktiviteterne vedrørende basisindkomst på europæisk plan, kan du tilmelde dig nyhedsbreve fra basisindkomstorganisationer i dit land. Eller følg os på Facebook https://www.facebook.com/ECIUBI. Du kan også abonnere på Daglig basisindkomstavis

3. UBI4ALL fortsætter også!

Vi fortsætter!
Og fortsæt med at samle ind til vores grundindkomstlotteri hos UBI4ALL, så folk kan opleve det rigtigt. Senest vandt Balázs, en ung mand fra Ungarn, en europæisk grundindkomst på 800 euro om måneden. Før det Lucie fra Frankrig og Thomas fra Irland. Hvem bliver den næste?

Vores geniale plan: hvis flere millioner mennesker slutter sig til UBI4ALL, vil det være nemt at gøre vores næste borgerinitiativ for basisindkomst i Europa til en succes. Så fortæl alle dine venner om UBI4ALL! I øvrigt kan folk fra alle lande i Europa nu tilmelde sig lodtrækningen – ikke længere kun fra EU-lande.

Kære læsere, forbliv sunde og engagerede i grundindkomsten!

Klaus Sambor, Østrig
Ronald Blaschke, Tyskland

%d bloggere som denne: